Sự Thánh Sạch – Nâng Cao Tiêu Chuẩn

Jab We Met
“Tất cả mọi người đều bị nung đốt. Bạn không thể trải qua cuộc đời nầy mà không bị nung đốt. Một số lửa hủy diệt chúng ta, và một số lửa tinh luyện chúng ta . . . Hãy luôn chọn để được nung đốt bởi ngọn lửa tinh luyện -ngọn lửa của sự vâng phục hơn là ngọn lửa của tội lỗi .” – Rich Mullins
Mục tiêu của đời sống chúng ta cần phải là sự thánh sạch, vì trong khi tìm kiếm sự thánh sạch , chúng ta đang tìm kiếm Đức Chúa Trời
“Đức Chúa Trời ôi ! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” (Thi 51:10)“Người nào chẳng chế trị lòng mình, khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn .” (Ch 25:28)
“Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối .” (Thi 24:3-4)Bạn sống thánh sạch bằng cách nào?
1. Rôma 12:1, 2 vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót mà khuyên anh em của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em dâng than thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” đừng làm theo đời này…
2. Nghĩ về những điều chân thật, đáng tôn và trong sạch (phi líp 4:8)
3. I Co 10:31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
4. Xem xét những điều chúng ta nói chuyện và chỉ nghĩ đến những điều tốt lành (Epheso 4:29)
5. khải huyền 21:8 “còn những hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ thờ hình tượng, phàm kẻ nào nói dối,….Nguyên tắc của Thánh Kinh
Kinh Thánh có nhiều chỗ nói về sự thánh sạch: Đức Chúa Trời ra lệnh về việc nầy và Lời Ngài chỉ cho chúng ta cách để đạt được sự thánh sạch:“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Mat 5:27-28).

Chúa Jêsus nâng cao tiêu chuẩn cho hành vi tình dục đúng đắn. Trong khi chúng ta phán đoán sự đúng đắn của những hành động mình trên bình diện thuộc thể-chẳng hạn như sự giao hợp trước khi chúng ta kết hôn là không đúng-thì Đức Chúa Trời đoán xét trên bình diện thuộc linh. Ngài phán rằng sự thánh sạch không chỉ liên quan đến những gì chúng ta làm nhưng cũng liên quan đến cách chúng ta suy nghĩ.

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi 4:8).

Đức Chúa Trời biết rằng hành động của chúng ta được xác định bởi những điều chúng ta nghĩ tới và yêu thương. Đó là lý do vì sao Ngài nhấn mạnh rất nhiều về việc thay đổi tâm trí và tấm lòng chúng ta. (Châm ngôn 4:23; 7:24-27 và Ro 12:1-2).

I Tesa 4:1-8, Phao-lô dạy chúng ta: “sống để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Ông bảo chúng ta rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta thực hành sự tự chủ đối với những ham muốn của mình và không cho phép chúng hủy phá chúng ta. Phao-lô cũng nói thêm rằng chúng ta cần phải làm điều này bởi vì chúng ta có quyền năng để làm như vậy qua mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời về những hành động của mình.

“Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (ITi 4:12).

Chúng ta cũng phải sống cuộc đời thánh sạch để làm gương cho người khác. Chúng ta không được phép chỉ sống cho bản thân mình, mà chúng ta cũng phải sống sao cho có thể dẫn dắt người khác đến chỗ nhận biết, hiểu và đi theo Đức Chúa Trời. (Mat 5:16; Tit 2:7-8 và I Phi 2:11-12).

“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi” (Gia 4:7-8).
Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta không còn phải đáp ứng sự kêu gọi của ma quỉ để làm điều sai trái và sống bất khiết. Khi chúng ta chọn tự hạ mình xuống và sống cho Đức Chúa Trời hơn là sống cho bản thân mình, chúng ta làm cho ma quỉ không có quyền gì trên chúng ta. Thật ra, ma quỉ không chỉ không có quyền lực, mà nó thật sự bị trục xuất bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta.

“Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được” (Giu 1:24). Chúng ta có quyền năng để duy trì những tiêu chuẩn cao của Đức Chúa Trời về sự thánh sạch và thắng hơn những sự cám dỗ vì cớ Đức Chúa Trời là Đấng đang gìn giữ chúng ta mạnh mẽ. (Thi 37:23-24 và Phi 1:6; 2:13).

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi 119:9-11).

Một số nguyên tắc chỉ đạo.

Nhận biết các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Bạn không thể vâng lời Đức Chúa Trời nếu bạn không biết Ngài mong đợi nơi bạn điều gì. Hãy học biết Đức Chúa Trời nghĩ gì về sự thánh sạch trong tình dục bằng cách hình thành thói quen đọc và suy gẫm Lời Ngài mỗi ngày.
Xác định trước những giới hạn và tiêu chuẩn của bạn. Bạn cần phải biết và đặt những giới hạn cho hành vi tình dục của chính mình khi tâm trí của bạn không bị cảm xúc che mờ. Một khi bạn đã lâm vào một tình huống liên quan đến vấn đề nầy, khả năng và ao ước của bạn để chọn những quyết định tốt sẽ bị ngăn trở.

Nói về những giới hạn và tiêu chuẩn của bạn với người bạn trai hoặc bạn gái của bạn. Bạn có thể có những giới hạn được xác định cách rõ ràng, tuy nhiên người yêu của bạn có thể không có, hoặc những giới hạn của người ấy có thể khác với những giới hạn của bạn. Nếu hai bạn không có sự thỏa thuận, một trong hai người sẽ đi đến chỗ nản lòng và bị tổn thương. Nếu bạn không thể thoả thuận được, tốt hơn hết là nên cắt đứt mối quan hệ.
Hứa nguyện với Đức Chúa Trời bạn sẽ kiểm soát những ham muốn của mình một cách có ý thức. Một kế hoạch tốt không có ý nghĩa gì nếu bạn không cam kết theo đuổi nó dù có khó khăn đến đâu. Việc chọn sống cho Đức Chúa Trời có nghĩa là bạn phải có một nỗ lực có ý thức (với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời) để đặt những ham muốn của bạn dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời.
Kiểm soát sự tiếp thu của tâm trí bạn. Có một câu nói của người xưa: “Rác rưởi vào, rác rưởi ra”. Một bước quan trọng để sống trong sạch là kiểm soát các loại thông tin và hình ảnh bạn cho phép bước vào tấm lòng và tâm trí của bạn. Hãy cẩn thận đánh giá những gì bạn đọc, xem, và lắng nghe; những điều nầy trở nên những thành phần nguyên vật liệu cho những gì tay bạn sẽ làm ra.
Làm cho bạn thấm nhuần với Lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời có thể thay đổi chúng ta từ trong ra ngoài. Chúng ta càng hiểu biết Lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời càng có thể thay đổi những ham muốn của chúng ta và làm cho chúng ta càng trở nên giống như Ngài hơn.

Sáng thế ký 39:1-23. Bạn có thể rút ra những nguyên tắc quan trọng nào từ gương của Giô-sép?
Nếu đầu hàng trước những lời quyến rũ của bà ta thì có sai phạm không?
Tại sao có hoặc tại sao không?
Vì sao Giô-sép đã không nhượng bộ?
Rất có thể bạn sẽ làm gì trong một tình huống tương tự như vậy?