Hôn Nhân Cơ Đốc

just-married1
LỜI GIỚI THIỆU: 
Trong vườn Ê-đen xưa vô tội, hôn nhân mang ý nghĩa là được hạnh phúc. (Sáng thế ký 1:28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất.”) 
Châm ngôn 18:22 “Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước, Và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va.”
Hôn nhân được Đức Chúa Trời thiết lập để di truyền dòng giống, và thành lập những gia đình làm nơi đem lại hạnh phúc và niềm vui cho con trẻ. Hôn nhân là định chế nhân loại xưa cổ nhất. Hôn nhân xưa hơn cả Hội thánh và tổ chức chính phủ của loài người. Chúng ta đang sống trong một thời đại có tiêu chuẩn đạo đức thấp kém, khi mà những lời thề nguyện hôn nhân dễ bị phá vỡ và sự ly dị được xem như thường nhưng ta cần nhớ rằng luật pháp và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không thay đổi.
wedding rings and flowers
I. CÁC LÝ DO CỦA HÔN NHÂN:
1. Vâng theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Sáng 1:28 “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất.”
2. Để thông công với nhau. Sáng 2:18 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó.” Trường hợp ngoại lệ dường như là dành cho nhà giáo sĩ tiên phong như sứ đồ Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 7:32. “Tôi muốn anh em khỏi bận tâm lo lắng. Người không lấy vợ thì chuyên lo việc Chúa, tìm cách làm vui lòng Chúa.”
3. Để chia sẻ cho nhau. Truyền đạo 4:9-11 “Hai người hơn một, Vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã, Thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, Vì không có ai đỡ mình lên! Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; Còn một mình thì làm sao ấm được?.” (Sáng 2:24 “Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt”.).
4. Để thỏa mãn những nhu cầu tâm sinh lý. Con người được sinh ra với một số bản năng tốt, thánh và hợp pháp nhưng nó chỉ được thỏa mãn thích đáng qua hôn nhân.
5. Để phát triển dòng giống loài người. Sáng 1:28, (Sáng 9:1 “Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai ông. Ngài phán với họ: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, và làm cho đầy dẫy đất”.)
wedding-ring-3080761
II. CƯỚI AI? Cơ đốc nhân chỉ có thể cưới Cơ đốc nhân.
II Cô-rinh-tô 6:14-17 “Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán: “Ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, Và họ sẽ làm dân Ta.” Vì vậy, Chúa phán: “Hãy ra khỏi chúng nó, Hãy phân rẽ khỏi chúng nó, Đừng đá động đến đồ ô uế, Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.
Trước mặt Đức Chúa Trời, việc hôn nhân không thể biến thành trò đùa khi một người kính sợ Chúa và người không kính sợ Chúa lại kết hiệp với nhau trong hôn nhân thánh để hai người trở nên một thịt. Làm thế nào để hai người trở nên một thịt khi một người thờ phượng Chúa, thánh khiết và công bình qua sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu trong khi người kia thì phục vụ cho tội lỗi và Sa-tan? Làm thể nào hai người khác biệt như thế có thể hình thành sự thông công và hiệp nhất chân thật được?. Người Cơ đốc không thể thành lập cuộc hôn nhân pha lộn như vậy được.
Thường thường, một thanh niên nên chọn một thiếu nữ có đời sống thuộc linh trưởng thành như mình, với bối cảnh tương tự như sở thích học vấn, niềm tin và hơi trẻ hơn mình một chút. Còn một thiếu nữ nên đồng tình chấp nhận một thanh niên có cùng niềm tin, cùng bối cảnh, cùng trình độ, cùng sở thích và luôn lịch sự.
33a57a_d69e1c4450c645278e91a64af6d36c84
III. CƯỚI KHI NÀO?
1. Khi Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn bước vào hôn nhân sau khi cầu nguyện nhiều và biết rõ ý Chúa.
2. Khi bạn biết người kia đủ để biết điều người đó thích hoặc không thích, ưu điểm cũng như khuyết điểm của người đó. Các cuộc hôn nhân vội vã rất nguy hại.
3. Hãy chờ đợi tình yêu. Sự say mê thoáng qua, v.v. chưa đủ. Hôn nhân là cho trọn cuộc đời và đòi hỏi phải có tình yêu thánh (I Cô-rinh-tô 13) để tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
4. Hãy chờ đợi đến khi trưởng thành rồi hãy lập gia đình. Hôn nhân dành cho người lớn, không phải cho trẻ con, vì hôn nhân có những trách nhiệm nặng đòi hỏi sự trưởng thành và kinh nghiệm.
5. Hãy chờ đợi cho đến khi các vấn đề đạo đức được giải quyết. Đừng lập gia đình với một người để cải hóa người đó. Tốt nhất là đừng lập gia đình với một người có những thói quen đem lại sự cay đắng, một hôn nhân gãy đỗ, và một gia đình thiếu hạnh phúc.
6. Hãy chờ đợi sức khỏe. Hôn nhân cần các thân thể khỏe mạnh. Nếu sau khi lập gia đình mà sự bịnh hoạn đến với bạn, lời hứa nguyện của hôn nhân buộc bạn phải luôn chăm sóc trong tình yêu thương người phối ngẫu bị bịnh.
7. Hãy chờ đợi để được sự đồng ý của cha mẹ cô dâu. Điều này rất quan trọng.
8. Hãy chờ đợi có phần nào vững vàng trong tài chánh, không phải là giàu có, nhưng đủ để bảo bọc.
iStock_000036499960_Medium
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CHO MỘT HÔN NHÂN HẠNH PHÚC
1. Một hôn nhân hạnh phúc đặt cơ sở trên sự đồng ý chân thành từ tận đáy lòng của hai người.
2. Họ phải bằng lòng lập một gia đình Cơ-đốc, với chồng là chủ gia, vợ là người giúp đỡ vui vẻ, và có gia đình lễ bái.
3. Hôn nhân phải đặt cơ sở trên sự sống với nhau suốt đời, “cho đến khi sự chết phân rẽ.”Hôn nhân không phải là một sự thử nghiệm trong một thời gian ngắn. Hôn nhân là lâu dài.
4. Hôn nhân thành công phải có phước hạnh của con cái. Thi-thiên 127:3-5, “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; … Con trai sanh trong buổi đang thì, Khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình!”
5. Tình yêu thật là cần yếu cho một hôn nhân hạnh phúc. Ê-phê-sô 5:25 “Chồng, hãy yêu vợ mình.” Tít 2:4, vợ, “phải yêu chồng mình.”
6. Một đám hỏi hẳn hoi thường đưa đến một hôn nhân thành công hạnh phúc. Các cô, hãy cẩn thật coi chừng người nam nào muốn có một đám hỏi bí mật.
7. Phải đòi hỏi một đám cưới trước mặt Chúa và Hội Thánh. Đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn theo trai hay một đám cưới bí mậtHôn nhân là một việc thánh, không thể làm như thế được.
8. Đôi bên phải hết lòng đồng ý giữ lời thề của hôn nhân dầu phải trả bất cứ giá nào. Nếu một trong hai người còn ngần ngai, thì hãy dừng đám cưới lại, đợi khi có sự trưởng thành và sự đảm bảo.
9. Cả hai phải biết cầu nguyện với nhau về tất cả các vấn nạn và sự hiểu lầm.
10. Mỗi người phải tiếp tục bày tỏ tình yêu cho nhau, qua hành động cũng như lời nói.
Happy-Wedding-Couple
V. ĐÁM HỎI VÀ SỰ TÌM HIỂU
Đám hỏi là một sự công bố cách hãnh diện với cộng đồng rằng hai bạn dự định sẽ thành hôn nay mai —thường thường là trong vòng một năm.
Đối với cặp vợ chồng hứa, đây là thời gian để tìm hiểu nhau hơn và để xác định cho chắc chắn rằng họ sẵn sàng để lập gia đình và hai người thích hợp với nhau.
Đó là việc bình thường để một cặp vợ chồng hứa có thì giờ với nhau, trò chuyện với nhau, và trao đổi quan điểm về hôn nhân, con cái, ngừa thai, sở thích, hoài bão, ước mơ, v.v.
Nhưng họ không được phóng túng với nhau, vì chưa thành hôn.
Các đặc quyền của hôn nhân PHẢI được để dành cho đến sau khi thành hôn, kẻo e tình thương trở nên hận thù và sự tôn trọng lẫn nhau bị mất hoàn toàn, II Sa-mu-ên 13:15.
Tránh sự mân mê và âu yếm kẻo nhục dục thắng hơn lý trí và làm hỏng mọi sự.
Hai người phải thành thật và chân thật với nhau.
Đừng làm điều gì khiến ngăn trở đời sống cầu nguyện cá nhân hoặc lời chứng của mình là một người con cái Chúa.
Hạnh phúc tương lai lệ thuộc nhiều vào việc hai người là trinh trắng khi lập gia đình với nhau.
4
VI. TỘI NGOẠI TÌNH
Xuất 20:14, “không được phạm tội tà dâm.” Xem thêm Xuất 20:17. “không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con”.
Chỉ khi nào chúng ta thấy rõ sự gớm ghiết của Chúa đối với tội ngoại tình chúng ta mới hiểu được sự thánh khiết của hôn nhân.
Hôn nhân được gọi là “cuộc hôn phối thánh” vì đây thật là một sự kết hiệp thánh.
Chúa truyền án tử hình cho tội ngoại tình (chết cho cả hai) Lê-vi Ký 20:10. “Nếu một người phạm tội tà dâm với một người đàn bà có chồng, hay với vợ của người lân cận, thì cả người đàn ông lẫn người đàn bà đó đều phải bị xử tử”.
Tội ngoại tình là cơ sở duy nhất theo Kinh Thánh để ly dị, Ma-thi-ơ 19:9. “Còn Ta nói với các ngươi: Hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình.”
Bệnh hoa liễu là một nạn dịch mà Chúa dùng để phạt kẻ có tội.
Tội ngoại tình và tội tà dâm dẫn đến âm phủ, Châm Ngôn 7:27 Nhà người đàn bà ấy là đường vào âm phủ, Dẫn xuống chốn tử vong”., 9:13 “Người đàn bà điên dại hay la lối, Ngu muội, chẳng hiểu biết gì”.; I Cô-rinh-tô 6:9,10.“Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật, sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời”.
b832c006a5163f112051a635e7649f3c
VII. LY DỊ
Ly dị không nằm trong chương trình nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho loài người, Ma-thi-ơ 19:8. Ngài đáp: “Vì lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép ly dị vợ; nhưng, từ lúc ban đầu không có như vậy.
Hôn nhân là một giao ước suốt đời. Ma-thi-ơ 19:6, “Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!”
Vì người nào ly dị vì một lý do nào khác hơn là vì tội ngoại tình và cưới một người khác là phạm tội ngoại tình, Ma-thi-ơ 19:9. “Còn Ta nói với các ngươi: Hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình.”
Người vợ bị để, được phép tái giá, Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1,2 “Nếu một người đàn ông đã cưới vợ, nhưng sau đó người chồng không thỏa lòng về vợ vì thấy nơi nàng có điều gì không đoan chính, thì người đó có thể viết cho vợ một giấy ly hôn, trao vào tay nàng rồi đuổi nàng ra khỏi nhà. Khi ra khỏi nhà, nàng lại đi làm vợ một người khác…”
6 lý do từ II Cô-rinh-tô 6:14-17, tại sao một tín đồ không được cưới một người ngoại là:
(1) Mạng lịnh của Chúa, “Không được mang ách chung với kẻ chẳng tin.”
(2) Sự công bình không có sự thông công với sự không công bình.
(3) Ánh sáng không thông công với bóng tối.
(4) Chúa Cứu Thế không hòa hiệp với ma quỉ.
(5) Người tín đồ không dự phần với người phản nghịch.
(6) Đền thờ của Chúa không hòa đồng với thần tượng.
KẾT LUẬN
Hãy tôn Chúa Cứu Thế làm Chủ gia đình, — làm Chúa Tể và Đấng Cứu Chuộc của gia đình.
Người chồng hãy giữ một tình yêu dịu dành cho vợ con.
Người vợ hãy phát triển một tình yêu vị tha của một người vợ và người mẹ.
Các cặp đã hứa hôn và những người trẻ hãy cầu nguyện nhiều cho vấn đề hệ trọng này.