"...Một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt."

(Truyền đạo 4:12b)

Sáu Lời Nói Dối Ma Quỷ Dùng Để Phá Hoại Hôn Nhân


 • Sáu Lời Nói Dối Ma Quỷ Dùng Để Phá Hoại Hôn Nhân | Chương 7

  Điều dối trá thứ sáu của Satan: Vợ/chồng của tôi là một người tội lỗi, bất tín, cứng đầu nên hôn nhân của chúng tôi không bao giờ được Chúa chúc phước Nhiều lần có người nói với tôi rằng họ sẽ ly dị vì người phối ngẫu của họ không phải là Cơ-đốc nhân. Họ...


 • Sáu Lời Nói Dối Ma Quỷ Dùng Để Phá Hoại Hôn Nhân | Chương 6

  Điều dối trá thứ năm của Satan: Hôn nhân của bạn chấm dứt trong trường hợp ngoại tình Có hy vọng gì cho hôn nhân của bạn nếu người phối ngẫu của bạn ngoại tình? Người phối ngẫu của bạn có thể mong đợi sự tha thứ của bạn? Ngươi bạn thiếu chung thủy, mà...


 • Sáu Lời Nói Dối Ma Quỷ Dùng Để Phá Hoại Hôn Nhân | Chương 5

  Điều dối trá thứ tư của Satan: Bạn đã bị tổn thương đến nỗi không thể yêu được nữa   Khi trái tim của bạn đã bị tan vỡ và bạn cảm thấy rằng người phối ngẫu của bạn đã làm tổn thương sâu sắc đến nỗi không nói được ra lời, tà linh thích...


 • Sáu Lời Nói Dối Ma Quỷ Dùng Để Phá Hoại Hôn Nhân | Chương 4

  Điều dối trá thứ ba của Satan: Hôn nhân của bạn nằm ngoài ý Chúa Tà linh nói với nhiều người rằng họ sai lầm. Họ lẽ ra không nên lập gia đình. Hôn nhân của họ không được chúc phước vì họ không lập gia đình theo ý Chúa. Đó là một điều dối trá!...


 • Sáu Lời Nói Dối Ma Quỷ Dùng Để Phá Hoại Hôn Nhân | Chương 3

  Điều dối trá thứ hai của Satan: Bạn cần phải làm lại từ đầu – một người bạn mới, một hôn nhân mới Điều dối trá thứ hai ma quỷ dùng để phá hoại hôn nhân có vẻ đáng tin đến nỗi nhiều người đã bị gạt. Tôi thường nghe nhiều người nhắc lại điều...


 • Sáu Lời Nói Dối Ma Quỷ Dùng Để Phá Hoại Hôn Nhân | Chương 2

  Điều dối trá thứ nhất của satan: Lời Chúa không đem đến sự chữa lành cho Hôn nhân   Điều dối trá thứ nhất mà ma quỷ nói với nhiều cặp vợ chồng bị tổn thương rằng: lời Chúa không đem đến sự chữa lành cho Hôn nhân. Tôi nghe điều nầy không biết bao...


 • Sáu Lời Nói Dối Ma Quỷ Dùng Để Phá Hoại Hôn Nhân | Chương 1

  Ba điều bạn cần biết về hôn nhân 1.Thượng Đế muốn bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc Chúa muốn bạn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của  mình. Ngài muốn cả hai, chồng và vợ, trở nên một. Kinh thánh dạy rằng cả hai trở nên một thịt. Ngài muốn bạn hài hòa...


 • Sáu Lời Nói Dối Ma Quỷ Dùng Để Phá Hoại Hôn Nhân

  GIỚI THIỆU Nguyên tác tiếng Anh:  Six Lies the Devil Uses to Destroy Marriages Tác giả : Lisa Comes Dịch giả: Vô danh Giới thiệu: Chức Vụ Mùa Gặt Việt Nam Giới thiệu Ba điều bạn cần biết về hôn nhân Điều dối trá thứ 1 của Satan: Lời Chúa không đem đến sự chữa...