"...Một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt."

(Truyền đạo 4:12b)

Người Xây Dựng Hôn Nhân

 • Người Xây Dựng Hôn Nhân | Xây Dựng Nền Tảng – Chương 8.9

  Chương 8.9: Kết Luận Viên gạch xây dựng 3 là chấp nhận. Chấp nhận người bạn đời của mình không có nghĩa là thích thú tất cả mọi điều họ làm. Chấp nhận người bạn đời không chỉ là trung tín với lời hứa nguyện dấn thân chăm sóc. Chấp nhận người bạn đời bao gồm...


 • Người Xây Dựng Hôn Nhân | Xây Dựng Nền Tảng – Chương 8.8

  Chương 8.8:  Chúng ta cần xem xét quá trình đánh giá lại sự kiện xúc phạm để thấy rằng chúng có gây tổn thương nhưng không nguy hại. Tôi xin lập lại điều khởi đầu của phần này: Kinh nghiệm chấp nhận người bạn đời dựa trên sự tha thứ . Sự tha thứ lại...


 • Người Xây Dựng Hôn Nhân | Xây Dựng Nền Tảng – Chương 8.7

  Chương 8.7:  VIỆC THA THỨ – ĐIỀU KIỆN  Tha thứ thật sự thì khác với tha thứ không trọn vẹn trong sự đánh giá sự kiện xúc phạm là có liên quan đến nguyện vọng có người đồng tịch đồng sàng yêu thương nhau hơn là nhu cầu an toàn và ý nghĩa của mình.Mấu...


 • Người Xây Dựng Hôn Nhân | Xây Dựng Nền Tảng – Chương 8.6

  Chương 8.6: Viên gạch thứ 3: SỰ CHẤP NHẬN Đến đây tôi thắc mắc không biết một thái độ tha thứ thích hợp có đủ để trung hòa hồi ức về sự xúc phạm hay không. Chúng ta thử xét xem việc gì sẽ xảy ra nếu Bill cố gắng lao động trong sự tin quyết...


 • Người Xây Dựng Hôn Nhân | Xây Dựng Nền Tảng – Chương 8.5

  Chương 8.5: Viên gạch thứ 3: SỰ CHẤP NHẬN   Nhiều người bị xúc phạm khi hỏi những câu hỏi trên đã gặp phải một trong hai câu trả lời. Câu trả lời đầu hoàn toàn không thỏa mãn, còn câu thứ hai không đầy đủ. Trả lời 1: “Đức Chúa Trời quên tội lỗi chúng...


 • Người Xây Dựng Hôn Nhân | Xây Dựng Nền Tảng – Chương 8.4

  Chương 8.4: Viên gạch thứ 3: SỰ CHẤP NHẬN Hãy tưởng tượng một sự kiện khác – Giả dụ Mary muốn làm cho Bill ngạc nhiên bằng sự bày tỏ tình yêu cách đặc biệt – Đáp ứng Tình cảm Cơ bản của anh sẽ là thích thú. Nếu anh đánh giá những hành động tử...


 • Người Xây Dựng Hôn Nhân | Xây Dựng Nền Tảng – Chương 8.3

  Chương 8.3: Viên gạch thứ 3: SỰ CHẤP NHẬN Điểm 2: Kinh nghiệm chấp nhận người bạn đời dựa trên sự tha thứ. Sự tha thứ lại dựa trên việc sẵn sàng xem hành vi chướng đời của người phối ngẫu theo quan điểm của Kinh thánh . Mary gây cho Bill khó chịu. Bill cảm...


 • Người Xây Dựng Hôn Nhân | Xây Dựng Nền Tảng – Chương 8.2

  Chương 8.2: Viên gạch thứ 3: SỰ CHẤP NHẬN Bây giờ chúng ta sẽ xem ý nghĩa của việc thêm phần chấp nhận (viên gạch xây dựng 3) vào ân sủng và dấn thân (viên gạch xây dựng 1 và 2). Chúng ta sẽ khởi sự với hai điểm chính. Điểm 1: Có một sự khác...


 • Người Xây Dựng Hôn Nhân | Xây Dựng Nền Tảng – Chương 8.1

  Chương 8.1: Viên gạch thứ 3: SỰ CHẤP NHẬN Trước khi chúng ta mời người giám sát công trình đến đánh giá cơ cấu hôn nhân của chúng ta, thì một viên gạch xây dựng khác cần được đặt lên trên hai viên kia. Một người chồng chán nản mà tôi biết, có vẻ như sẵn...


 • Người Xây Dựng Hôn Nhân | Xây Dựng Nền Tảng – Chương 7.2

  Chương 7.2: Viên gạch thứ 2: SỰ DẤN THÂN Xin chú ý sự giả định chi phối tư duy của ông ta: Ước muốn tôn trọng lời cam kết hôn nhân của ông ta tùy thuộc vào thái độ hành động của người bạn đời. Nói cách nôm na là “Nếu người bạn đời tử...