"...Một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt."

(Truyền đạo 4:12b)

Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân

 • Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân | Chương 9

  GIỮ SỰ LÃNG MẠN TRONG HÔN NHÂN Lãng mạn ở đây có thể đồng nghĩa với phiêu lưu, mạo hiểm. Muốn giữ sự lãng mạn trong tình yêu đòi hỏi chúng ta phải có một chút tinh thần phiêu lưu mạo hiểm. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng tìm kiếm những...


 • Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân | Chương 8

  MỘT SỐ ĐIỀU NGĂN TRỞ TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC TRONG HÔN NHÂN Lòng ghen tị và thái độ đòi hỏi “Vì ái tình mạnh như sự chết, Lòng ghen hung dữ như âm phủ” (Nha Dc 8:6) Lòng ghen tị cũng giống như sự chết sẽ đem lại sự chia lìa trong mối quan...


 • Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân | Chương 7

  TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÌNH CẢM   Sự bền vững của hôn nhân cũng như của các mối quan hệ khác đều tùy thuộc vào tình cảm. Những giác quan của con người cần được nhìn như là những ân tứ tốt đẹp và hữu ích được Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Trong...


 • Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân | Chương 6

  ĐỨC CHÚA TRỜI THIẾT LẬP QUAN HỆ TÍNH DỤC TRONG HÔN NHÂN   Thái độ đối với tính dục Là người phụ nữ của Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta cần phải có một thái độ đúng đắn đối với tính dục. Thượng đế nhân từ và khôn ngoan đã thiết lập mối quan...


 • Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân | Chương 5

  HÔN NHÂN LÀ MỘT MỐI LIÊN HỆ   Không phải tự nhiên mà có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hôn nhân tốt đẹp chỉ có thể là thành quả của những nỗ lực không ngừng của cả vợ lẫn chồng. Dầu cho người vợ hoặc người chồng có khả năng và trưởng thành...


 • Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân | Chương 4

  VAI TRÒ THUẬN PHỤC CỦA NGƯỜI VỢ   Một người phụ nữ mới lập gia đình đã thốt lên: “Tôi phải thuận phục chồng mình sao ? Tôi là một con người tự do chứ nào có phải nô lệ của ai đâu !” Một người khác nói với tôi như sau: “Đối với đa...


 • Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân | Chương 3

  CÁC NGUYÊN TẮC CỦA HÔN NHÂN CƠ ĐỐC GIÁO   Hôn nhân là mối liên hệ gắn bó trọn đời Hôn nhân là một sự cam kết gắn bó suốt đời cho đến khi đầu bạc răng long ! “Vậy người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp”...


 • Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân | Chương 2

  Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân | Chương 2

  MỤC ĐÍCH CỦA HÔN NHÂN     Hôn nhân được thiết lập bởi Đức Chúa Trời có ba mục đích: Tình bè bạn, tình chăn gối Sinh sản con cái Vì lợi ích của xã hội Tình bạn trong hôn nhân Sách hướng dẫn nghi lễ hôn phối của giáo hội Anh quốc giáo xác...


 • Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân | Chương 1

  Người Phụ Nữ Của Đức Chúa Trời Trong Hôn Nhân | Chương 1

  HÔN NHÂN LÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Giao ước hôn nhân Hôn nhân không phải là sản phẩm của lịch sử ! Hôn nhân chính là chương trình của Đức Chúa Trời cho con người trong suốt mọi thời đại. Đức Chúa Trời là Chúa của giao ước và hôn nhân chính là...